Potato Poland 2022 Zamarte

POTATO POLAND to impreza o charakterze wystawowo – konferencyjnym mająca na celu integrację polskiej branży ziemniaczanej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów. Cele te osiągane są poprzez znaczącą liczbę wystawców z kraju i zagranicy, udział oraz wsparcie wystawy i konferencji przez organy władzy samorządowej i centralnej, czynny udział w organizacji świata nauki, samorządów rolniczych i przedstawicieli przemysłu rolno – spożywczego.

Technologia targów

Hybrydowe rozwiązania organizacji targów oznaczają, że wirtualne targi będą wspierać realne targi odbywające się w świecie rzeczywistym. Całość targów będzie relacjonowana na żywo z dwóch niezależnych studiów telewizyjnych, połączonych z ekipami reporterów zbierających na miejscu relację uczestników. Rejestrowany obraz będzie transmitowany na ogólnodostępną stronę internetową. Konferencje będą tłumaczone symultanicznie na język angielski. Dostępne wirtualne stoiska 3D w technologii mapowania Matterport będą pozwalały na przeniesienie firmy, parku maszynowego i oferowanych produktów do pełnego świata 3D Targów Wirtualnych. Poletka pokazowe będą monitorowane przez FarmCloud czyli system wspierania produkcji rolnej oraz paszportyzacji żywności oparty na danych sensorycznych.

Cel imprezy

Celem imprezy jest promocja polskich ziemniaków oraz przetworów z nich uzyskanych. 
W trakcie imprezy będą promowane takie wartości jak współpraca pomiędzy rolnikami oraz rolnikami i przedsiębiorcami. Będzie promowany model produkcji żywności, którego efektem ma być dobra jakościowa żywność. Będziemy pokazywać wartość, jaką uzyskuje się przy produkcji mniejszej ilości ale za to jakościowej żywności.
Celem imprezy jest integracja środowisk producenckich i dostarczenie im nowoczesnych rozwiązań.

Agenda

9:00 20:00

Montaż infrastruktury targowej i dostawy sprzętu firm maszynowych (hale namiotowe, ogrodzenia, oznakowanie etc.) Montaż piramidy i labiryntu do strefy edukacyjnej.

9:00 20:00

Montaż infrastruktury targowej i dostawy sprzętu firm maszynowych (hale namiotowe, ogrodzenia, oznakowanie etc.) Montaż piramidy i labiryntu do strefy edukacyjnej.

9:00 20:00

Montaż infrastruktury targowej i dostawy sprzętu firm maszynowych (hale namiotowe, ogrodzenia, oznakowanie etc.) Montaż piramidy i labiryntu do strefy edukacyjnej.

9:00 16.00

Godziny otwarcia targów dla zwiedzających

Dzień biznesowy dla klientów kluczowych branży i towarowych producentów rolnych – spotkania B2B, networking na terenie wystawowym. Dzień bez pokazów polowych.

12:00

test

9:00

Otwarcie targów dla zwiędzających

11:00 12:00

Zwiedzanie targów przez Premiera Henryka Kowalczyka i Gości VIP

12:00 14:00

Zwiedzanie Zakładu HZ Zamarte przez Premiera Henryka Kowalczyka i Gości VIP, zakończony uroczystym obiadem w Pałacu – siedziba HZ Zamarte

10:00

Oficjalne otwarcie Targów i Konferencji, powitanie gości VIP przez gospodarza targów Piotra Kamińskiego, Prezesa HZ Zamarte.

10:10

Uroczyste odczytanie listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników – Poseł na Sejm Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa przy Prezydencie RP

10:20

Wystąpienie Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

10:30

Oficjalne otwarcie Targów połączone z przecięciem wstęgi przez organizatorów i wybranych gości VIP i ogłoszenie oficjalnego otwarcia targów (czas dla fotoreporterów).

10:40

9:00 15:00

Godziny otwarcia targów dla zwiedzających

 • Szkolenia nt paszportyzacji ziemniaka – stanowiska komputerowe
 • Zajęcia w strefie edukacyjnej
 • Pokazy maszyn na placu manewrowym
 • Stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i występy artystyczne

15:00

Zakończenie targów

16:00

Demontaż stoisk i targów

Mapa

Lokalizacja targów

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Potato Poland 2022 odbędą się na terenie wsi Zamarte położonej w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński. Impreza odbędzie się w spółce prawa handlowego „Hodowla Ziemniaka Zamarte” w najstarszej obecnie stacji hodowli nowych odmian ziemniaka, należącej do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Od 75 lat HZ Zamarte tworzy odmiany we wszystkich kierunkach użytkowych, ale wiedzie prym w hodowli ziemniaka jadalnego o krótkim okresie wegetacji.

Dzięki żmudnej, wytrwałej pracy hodowlanej oraz organizacyjnej kilku pokoleń specjalistów związanych z ośrodkiem hodowli w Zamartem, powstało i weszło do praktyki rolniczej ponad 100 odmian ziemniaka (do 2022 roku – 114 odmian), z których większość zdobyła uznanie producentów, przetwórców, jak i konsumentów. Wizytówką hodowli Zamarte są: Ruta, Aster, Orlik, Bila, Lord i Denar, a także odmiany skrobiowe: Bzura, Jasia, Kuba, Skawa. Nasze najnowsze to: Lenka, Bielik, Werbena, Surmia, Jurek, Bohun, Impresja, Provita – odmiana truflowa.

Każdy, kto zna specyfikę genetyki gatunku Solanum tuberosum wie, że idealnej odmiany nie da się uzyskać najprawdopodobniej nigdy. HZ Zamarte stara się być coraz bliżej. I to hasło wciela w życie – dla dobra rolników, przetwórców i konsumentów.

Lotniska

 • Poznań – Ławica 178 km
 • Warszawa Lotnisko Chopina 328 km
 • Gdańsk 131 km

Odległość od największych miast

 • Poznań 173 km
 • Warszawa 318 km
 • Gdańsk 142 km
 • Bydgoszcz 77 km
 • Chojnice 12 km

Partnerzy